Posted on Leave a comment

ผู้พิทักษ์แห่งมหาสมุทร

โลกอันน่าหลงใหลของเต่าทะเล: ผู้พิทักษ์แห่งมหาสมุทร

เมื่อเรานึกถึงสิ่งมีชีวิตอันงดงามที่อาศัยอยู่ในส่วนลึกของมหาสมุทร เรามักจะนึกถึงสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่ง นั่นก็คือ “เต่าทะเล” สัตว์เลื้อยคลานที่น่าหลงใหลกับท่วงท่าที่สง่างามนี้ มันมีสายเลือดสืบทอดมาตั้งแต่โบราณ และมันได้สร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั่วโลกมาช้านาน เรามารู้จักกับโลกอันน่าทึ่งของเต่าทะเล และสำรวจรูปลักษณ์อันน่าทึ่งของพวกมัน รวมถึงบทบาทที่สำคัญของพวกมันในระบบนิเวศทางทะเล และความพยายามในการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งเหล่านี้

Continue reading ผู้พิทักษ์แห่งมหาสมุทร