Posted on

หลอดเลือดสมองตีบ: ภัยเงียบที่ไม่อาจมองข้าม

โรคหลอดเลือดสมอง เกิดขึ้นเมื่อเลือดไปเลี้ยงสมองบางส่วนถูกกีดขวางหรือหลอดเลือดในสมองเกิดการแตก การหยุดชะงักหรือการแตกนี้ทำให้เซลล์สมองขาดออกซิเจน ทำให้บางส่วนของสมองเกิดการเสียหายหรือตาย ผลที่ตามมาของโรคหลอดเลือดสมองอาจรุนแรงจนส่งผลให้สมองถูกทำลาย หรือทุพพลภาพในระยะยาว หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้ การได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อลดผลกระทบที่อันตรายเหล่านี้

เกิดอะไรขึ้นในสมองในสมองของผู้ป่วยในระหว่างเกิดโรคหลอดเลือดสมอง?

สมองเป็นศูนย์ควบคุมการเคลื่อนไหว ความทรงจำ ความคิด อารมณ์ และภาษาของเรา นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายหลายอย่าง เช่น การหายใจและการย่อยอาหาร เพื่อให้สมองสามารถทำหน้าที่เหล่านี้ได้ สมองจึงจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งออกซิเจนจะถูกส่งผ่านทางหลอดเลือดแดง เมื่อการไหลเวียนของเลือดถูกปิดกั้นหรือหลอดเลือดแตก เซลล์สมองจะเริ่มตายภายในไม่กี่นาทีนั่นจึงทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองขึ้นได้

โรคหลอดเลือดสมองมีสองประเภทหลัก คือ

1.โรคหลอดเลือดสมองตีบ

โรคหลอดเลือดสมองชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือโรคหลอดเลือดสมองตีบ สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อลิ่มเลือดหรืออนุภาคอื่นปิดกั้นหลอดเลือดที่ส่งเลือดไปเลี้ยงสมอง หรือเกิดจากไขมันสะสมที่เรียกว่าคราบพลัคยังสามารถสะสมในหลอดเลือดเหล่านี้ซึ่งนำไปสู่การอุดตันในที่สุด

2.โรคหลอดเลือดสมองแตก

โรคหลอดเลือดสมองตีบเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดแดงในสมองรั่วไหลหรือมีเลือดแตก การรั่วไหลนี้สร้างแรงกดดันต่อเซลล์สมองมากเกินไปและทำลายเซลล์ ซึ่งอาจเกิดจากภาวะต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูงและผนังหลอดเลือดโป่งพอง ซึ่งมีลักษณะคล้ายบอลลูนนูนในหลอดเลือดแดงที่สามารถยืดออกและสามารถแตกได้ อาจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้เช่นเดียวกัน

โรคสมองขาดเลือดชั่วคราว หรือที่เรียกว่า อาการทีไอเอ (TIA) หรือ “Mini-Stroke”

อาการ TIA คืออาการสั้นๆ ของอาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งกินเวลาไม่เกิน 5 นาที หรือมักเรียกว่า “โรคหลอดเลือดสมองเตือน” อาการโรค TIA บ่งชี้ถึงโรคหลอดเลือดสมองที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้และเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ซึ่งลิ่มเลือดเป็นสาเหตุทั่วไปของอาการ TIA คล้ายกับโรคหลอดเลือดสมองตีบ ซึ่งผู้ป่วยจำนวนมากกว่าหนึ่งในสามของผู้ที่เป็นโรค TIA ที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบตันครั้งใหญ่ภายในหนึ่งปีหลังจากมีอาการ TIA เกิดขึ้นแล้วและมีจำนวนผู้ป่วยมากถึง 15% ที่อาจเป็นโรคหลอดเลือดสมองภายในสามเดือน ดังนั้นการรับรู้ถึงอาการนี้และการรักษาอย่างทันท่วงทีจะสามารถลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองตีบได้อย่างมาก

การรับรู้อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

การไปพบแพทย์ทันทีเป็นสิ่งสำคัญเมื่อพบอาการของโรคหลอดเลือดสมองหรือสังเกตเห็นอาการเหล่านี้ อาการที่พบบ่อย ได้แก่ อาการชาหรืออ่อนแรงอย่างกะทันหันที่ใบหน้า แขน หรือขา โดยเฉพาะซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย เกิดการสับสนกะทันหัน พูดหรือเข้าใจคำพูดลำบาก ตาข้างเดียวมองเห็นไม่ชัดหรือทั้งสองข้างอย่างกะทันหัน เดินลำบากฉับพลัน เวียนศีรษะ สูญเสียการมองเห็น การเสียการทรงตัวและอาการปวดศีรษะรุนแรงกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ

ดังนั้น การทำความเข้าใจโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้อาการ และการดำเนินการอย่างรวดเร็วหรือเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วจะสามารถช่วยชีวิตและลดความเสี่ยงของความพิการในระยะยาวได้ การจัดการภาวะสุขภาพและการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ แต่ละคนสามารถลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมาก การรณรงค์และโครงการด้านสาธารณสุขก็มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพแก่ชุมชนในการดำเนินการเชิงรุกเพื่อการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ในที่สุด.

สาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมองตีบ ได้แก่:

 1. ความดันโลหิตสูง: ความดันโลหิตสูงเกินกว่า 160/90 mmHg จะทำให้หลอดเลือดแข็งตัวเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ.
 2. โรคเบาหวาน: โรคเบาหวานทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดตีบแข็ง ส่งผลให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอุดตัน.
 3. ไขมันในเลือดสูง: ไขมันในเลือดสูงทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง.
 4. สูบบุหรี่: สูบบุหรี่มากขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบมากขึ้นตามไปด้วย.
 5. ขาดการออกกำลังกาย: เพราะถ้าขาดการออกกำลังกายจะทำให้หลอดเลือดสมองไม่มีความแข็งแรง.
 6. ความเครียด: ความเครียดก็อาจส่งผลให้เกิดหลอดเลือดสมองแตกหรือตีบตันเฉียบพลันได้.
 7. โรคอ้วน: โรคอ้วนจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ.

อาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบ มีความรุนแรงแตกต่างกัน แยกได้เป็น 3 ระดับ:

 1. อาการน้อย: กลุ่มของผู้ที่มีหลอดเลือดสมองแตกหรือตีบเป็นหลอดเลือดขนาดเล็ก ยังไม่เกิดการทำลายของเซลล์สมองในบริเวณนั้น.
 2. อาการปานกลาง (อัมพฤกษ์): กลุ่มนั้นเซลล์สมองถูกทำลายไปแล้วบางส่วน แต่ไม่ทั้งหมด.
 3. อาการรุนแรง (อัมพาต): กลุ่มนี้เซลล์สมองถูกทำลายโดยถาวร จะเกิดการอ่อนแรงของแขนและขา ขยับแขนหรือขาเองไม่ได้.

การตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองตีบ สามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่:

 1. การตรวจสมองด้วยคอมพิวเตอร์ (CT): การตรวจดูความผิดปกติของหลอดเลือดสมองว่ามีการแตกหรือตีบตันของหลอดเลือดในสมองหรือไม่.
 2. การตรวจสมองด้วยสนามแม่เหล็ก (MRI): การถ่ายภาพเอกซเรย์สมองด้วยสนามแม่เหล็กที่สามารถให้รายละเอียดของสมองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น.
 3. การทำอัลตราซาวนด์หลอดเลือดคอ (Carotid Duplex Ultrasound): การตรวจภาวะความอุดตันของหลอดเลือดบริเวณคอ.

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบ จะเน้นไปที่การทำให้เซลล์ของสมองยังอยู่รอดให้ได้นานที่สุด โดยการรักษานี้จะต้องทำภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อให้ยาละลายลิ่มเลือด (Thrombolysis) และการให้ยานี้แก่ผู้ป่วยต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ.

Credit/Reference: www.cdc.gov (Centers for Disease Control and Prevention)


Easymax เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด รุ่น MU พร้อมแถบในการตรวจ จำนวน 50 ชิ้น

เข้าดูโปรโมชั่น

เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด แอสชัวร์ (Assure) – ดำ

เข้าดูโปรโมชั่น

ALLWELL เครื่องวัดความดันโลหิต ระบบเสียงพูดภาษาไทย รุ่น JPD-HA120 – ขาว

เข้าดูโปรโมชั่น

Posted on Leave a comment

New Study Reveals High Risk of Recurrent Vascular Events in Young Stroke Survivors

A groundbreaking cohort study sheds light on the long-term risks faced by young adults who survive ischemic strokes. Conducted by researchers from multiple medical centers in the Netherlands, the study examined data from over 1200 patients aged 18 to 49 who had experienced a first-ever ischemic stroke. The findings, published in a recent issue of a leading medical journal, highlight significant differences in recurrence risks based on the cause of the initial stroke.

Key Findings:

 • High Recurrence Risk: The study found that over a 5-year period, 12.2% of young adults who survived an ischemic stroke experienced a recurrent vascular event. This emphasizes the persistent threat posed by vascular conditions following a stroke at a young age.
 • Variation by Stroke Cause: The risk of recurrence varied significantly depending on the cause of the initial stroke. Patients with atherothrombotic stroke faced the highest long-term recurrence risk, while those with cryptogenic stroke had the lowest risk. Notably, patients with cervical artery dissection (CeAD) had the highest short-term risk, particularly within the first 6 months after the stroke.
 • Impact of Cardiovascular Health Factors: Factors such as hypertension, diabetes, and alcohol abuse were associated with an increased risk of recurrent vascular events over the long term, highlighting the importance of managing these risk factors in young stroke survivors.

Implications for Personalized Treatment:

These findings underscore the need for personalized counseling and treatment strategies for young stroke survivors. By understanding the specific risks associated with different stroke causes, healthcare providers can tailor prevention measures and interventions to mitigate the risk of recurrent vascular events in this population.

Challenges in Current Classification Systems:

The study also highlights limitations in current stroke classification systems, such as the Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST) criteria, which may not adequately capture the diverse causes of stroke in young adults. Researchers suggest that a more nuanced approach to classification is needed to better inform treatment decisions and prognosis for young stroke patients.

Future Directions:

Moving forward, researchers plan to delve deeper into subtypes of stroke causes to develop more targeted prevention and treatment strategies. By identifying high-risk groups and implementing tailored interventions, healthcare providers can improve outcomes and quality of life for young adults who have experienced an ischemic stroke.

Overall, this study provides valuable insights into the long-term risks faced by young stroke survivors and underscores the importance of individualized care in managing vascular health in this population.

Credit: JAMA Network Open Journal, Esmée Verburgt, Nina A. HilkensMerel S. Ekker

Posted on

Neuroimaging Reveals Hidden Factors Impacting Stroke Recovery: Age and Brain Frailty’s Intricate Dance

A recent cohort study, delving into the Safety and Efficacy of Nerinetide (NA-1) in Subjects Undergoing Endovascular Thrombectomy for Stroke (ESCAPE-NA1) trial, highlights the intricate relationship between age, neuroimaging markers of brain frailty, and post-thrombectomy outcomes in ischemic stroke patients. The findings reveal that 85.1% of the association between age and 90-day functional outcomes after thrombectomy is mediated by neuroimaging markers of frailty. These markers include brain atrophy, chronic infarcts, and small vessel disease observed on routine computed tomography images.

Key Findings:

 • The study involved a cohort of 1102 patients with acute ischemic stroke undergoing endovascular thrombectomy.
 • Neuroimaging markers of frailty, such as brain atrophy, chronic infarcts, and small vessel disease, mediated 85.1% of the total association of age with 90-day functional outcome after thrombectomy.
 • Structural equation modeling (SEM) was utilized to create latent variables, combining various observable measures of brain frailty.
 • The mediation by neuroimaging frailty suggests that brain changes, visible on routine computed tomography images, play a crucial role in predicting poststroke outcomes.
 • The study emphasizes the importance of considering neuroimaging markers of frailty, rather than relying solely on chronological age, in clinical practice and future trials.

Implications:

 • The findings underscore the need to move beyond chronological age when predicting outcomes after stroke.
 • Incorporating neuroimaging markers of frailty in outcome predictions and trial analyses is recommended to avoid confounding treatment effects.
 • Brain frailty features, including atrophy and small vessel disease, should be considered in patient evaluation and selection for interventions like thrombectomy.
 • Future trials should explore the inclusion of neuroimaging-derived brain frailty as an adjusting variable or for stratification in randomization processes.

Conclusion: This study unveils the hidden impact of brain frailty, as revealed by neuroimaging markers, in mediating the association between age and post-thrombectomy outcomes in ischemic stroke patients. By emphasizing the importance of considering these frailty features, the research paves the way for more nuanced predictions and tailored interventions for stroke patients, moving beyond the limitations of chronological age alone.

Credit: JAMA Network Open, Faysal Benali