Posted on Leave a comment

ผิวสวยใส : บทบาทของอาหารกับการดูแล “สุขภาพผิวที่ดี”

เราทุกคนล้วนมีความต้องการสุขภาพผิวที่ดี มีผิวพรรณเปล่งปลั่งและสดใสเป็นธรรมชาติ แม้ว่าวิธีการดูแลผิวจากภายนอกจะมีประสิทธิภาพเพียงใดก็ตาม แต่อาหารที่เราบริโภคนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างสุขภาพผิวที่ดี หากเราเลือกบริโภคอาหารด้วยความพิถีพิถันและมีความระมัดระวังแล้ว เราก็สามารถบำรุงผิวพรรณของเราให้มีความสดใสจากภายในสู่ภายนอกได้ไม่เพียงแต่เฉพาะการพึ่งพาเครื่องสำอางเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  เรามาสำรวจกันว่าอาหารมีความเชื่อมโยงกับสุขภาพผิวของเราอย่างไร รวมถึงการค้นหาสารอาหารที่สำคัญ ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่จะส่งเสริมให้ผิวพรรณของเรามีความสดใสเปล่งปลั่งได้อย่างไรบ้าง

Continue reading ผิวสวยใส : บทบาทของอาหารกับการดูแล “สุขภาพผิวที่ดี”