Posted on

ผลวิจัยเผยอนาคตที่น่าตกใจของวิกฤตสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดในสหรัฐอเมริกา: คาดการณ์ในปี 2050

งานวิจัยล่าสุดจากสมาคมหัวใจอเมริกัน (American Heart Association-AHA) พบว่าภายในปี 2593 ผู้ใหญ่มากกว่า 60% ในสหรัฐฯ จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (CVD) แนวโน้มที่น่าตกใจนี้มีสาเหตุหลักมาจากจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะหัวใจล้มเหลวและโรคหลอดเลือดที่รุนแรงอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ


ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เพิ่มขึ้น


โรคหัวใจและหลอดเลือดครอบคลุมปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น หัวใจวาย ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น ภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ หัวใจล้มเหลว และโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด แม้จะมีความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาล แต่โรคหัวใจยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ในสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 800,000 รายต่อปี โครงการวิจัยของสมาคมโรคหัวใจสหรัฐอเมริกา(AHA) ระบุว่าภายในปี 2593 จำนวนผู้ใหญ่ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองจะเพิ่มขึ้นจาก 28 ล้านคนเป็น 45 ล้านคนในปี 2563

ผลกระทบของประชากรสูงวัย


ประชากรสูงวัยในสหรัฐฯ เป็นปัจจัยสำคัญในอุบัติการณ์ของโรคหัวใจที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน ผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี) คิดเป็น 22% ของประชากรทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 13% เมื่อทศวรรษที่แล้ว อายุมัธยฐานในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 37 ปีในปี 2553 เป็น 41 ปีภายในปี 2593 เมื่อผู้คนมีอายุมากขึ้น แนวโน้มที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจก็เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น


การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์และความแตกต่างด้านสุขภาพ


สหรัฐอเมริกามีความหลากหลายด้านเชื้อสายมากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์นี้คาดว่าจะส่งผลต่อแนวโน้มสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด ภายในปี 2593 ผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นเชื้อสายฮิสแปนิกจะคิดเป็นประมาณหนึ่งในสี่ของประชากร เพิ่มขึ้นจาก 20% ในปัจจุบัน และผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นคนผิวดำจะเพิ่มขึ้นจาก 13.6% เป็น 14.4% จำนวนผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นชาวเอเชียจะเพิ่มขึ้นจาก 6.2% เป็น 8.6% คาดว่าคนเชื้อสายสเปนจะเผชิญกับโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นมากที่สุด ในขณะที่ผู้ใหญ่ผิวดำในปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงสูงสุด เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคอ้วน

อุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือดสมองและปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น


การเพิ่มขึ้นที่สำคัญที่สุดในภาวะหัวใจและหลอดเลือดจะอยู่ที่อุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือดสมอง โดยเปอร์เซ็นต์ของผู้ใหญ่ที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นจาก 3.9% เป็น 6.4% ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าของจำนวนจาก 10 ล้านเป็น 20 ล้านคน จำนวนที่เพิ่มขึ้นของโรคอ้วนและโรคเบาหวานก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านสุขภาพหัวใจรุนแรงขึ้นตามไปด้วย การรับประทานอาหารที่ไม่ดี ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อคนหนุ่มสาวเกือบ 70 ล้านคนภายในปี 2593 ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันดับต้นๆ


ความกังวลเรื่องโรคอ้วนในวัยเด็ก


รายงานการวิจัยฉบับนี้เน้นย้ำถึงแนวโน้มที่น่ากังวลต่อสุขภาพหัวใจของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรคอ้วน สัดส่วนของเด็กที่เป็นโรคอ้วนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 20.6% ในปี 2563 เป็น 33% ในปี 2593 ส่งผลกระทบต่อเด็ก 26 ล้านคน การเพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ดีและขาดการออกกำลังกาย


อัตราคอเลสเตอรอลสูงลดลงกับความหวังที่ริบหรี่


ข้อสังเกตเชิงบวกประการหนึ่งในการค้นพบของสมาคมโรคหัวใจสหรัฐอเมริกา(AHA) คือการคาดการณ์ว่าอัตราคอเลสเตอรอลสูงจะลดลง เนื่องมาจากการใช้ยากลุ่มสแตตินอย่างแพร่หลาย ยาเหล่านี้ช่วยลดการผลิตโคเลสเตอรอลในตับ และการใช้ยาเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมากกว่าหนึ่งในสามของประชากรผู้ใหญ่ในสหรัฐฯ ก็รับประทานยาเหล่านี้อยู่

เรียกร้องให้มีการดำเนินการรับมือกับแนวโน้มในอนาคต


เพื่อจัดการกับแนวโน้มที่น่าหนักใจเหล่านี้ นักวิจัยของสมาคมฯได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการแทรกแซงแก้ไขทางด้านการรักษาหรือทางคลินิกและแก้ไขด้านการสาธารณสุขแบบกำหนดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชุมชนคนผิวสีที่เผชิญกับความท้าทายด้านสุขภาพหัวใจที่ไม่สมสัดส่วนและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ราคาไม่แพงอย่างจำกัด ความพยายามในการป้องกันอย่างมีประสิทธิผลถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง และยังอาจให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญด้วยการลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า คือมีจำนวนมากกว่า 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2593

นักฆ่าเงียบ (Silent Killer)


โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVDs) ซึ่งเป็นกลุ่มของความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตและความพิการทั่วโลก ความดันโลหิตสูงหรือความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้น ๆ ของโรคหลอดเลือดหัวใจ(CVD) และเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปี การรักษาความดันโลหิตสูงนั้นง่าย มีประสิทธิภาพ และราคาไม่แพง แต่มักมองข้ามอาการนี้ไปเพราะโดยปกติแล้วจะไม่แสดงอาการ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา “นักฆ่าเงียบ” นี้สามารถนำไปสู่โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และไตวายได้

ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง (LMICs) การเสียชีวิตจำนวนมากเนื่องจากความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นก่อนวัยอันควร โดยเกิดขึ้นในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 70 ปี ผู้คนมักไม่ทราบว่าตนเองมีความดันโลหิตสูงเนื่องจากไม่ได้วัดเป็นประจำ หากได้รับการวินิจฉัย พวกเขาอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพหรือการรักษาที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งมีความจำเป็นในการควบคุมความดันโลหิตและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและความพิการ


บทสรุป
จำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่คาดการณ์ไว้ในสหรัฐอเมริกา ได้ตอกย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับกลยุทธ์ที่ครอบคลุมในการจัดการและป้องกันปัญหาสุขภาพของหัวใจ ด้วยมาตรการที่กำหนดเป้าหมายและความพยายามด้านสาธารณสุขที่แข็งแกร่ง อาจเป็นไปได้ที่จะบรรเทาแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ได้ในอนาคติและเพื่อแก้ไขหรือรักษาสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดโดยรวมของประชากรได้ภายในปี 2593.

Reference: www.cdc.gov

เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลYUWELL รุ่นYE660F

เข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น

Prosper เครื่องวัดความดันโลหิตบริเวณต้นแขน รุ่น PB-100

เข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น