Posted on

เยอรมันร่างแผนเตรียมความพร้อมในช่วงสงครามท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นกับรัสเซีย

นับเป็นครั้งแรกเริ่มตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเป็นต้นมาที่เยอรมนีได้แก้ไข “แผนเตรียมพร้อมในสถานการณ์สงคราม” อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภัยคุกคามที่เพิ่มสูงขึ้นจากรัสเซีย แผนดังกล่าวมีจำนวน 67 หน้า เพื่อการป้องกันภัยในช่วงสถานการณ์สังครามในภาพรวม ซึ่งได้สรุปการเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของพลเมืองชาวเยอรมันอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพในกรณีที่เกิดสงคราม

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ในอดีตเยอรมนีมีจุดยืนที่ต่อต้านด้านการทหารอย่างเข้มแข็งนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตามความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ในยูเครน ณ ปัจจุบันนี้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านความปลอดภัยและนโยบายด้านการทหาร ซึ่งแนนซี เฟเซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนี ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเพิ่มมาตรการป้องกันในกรณีที่เกิดสงครามเพื่อตอบสนองต่อการรุกรานของรัสเซียซึ่งได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านความปลอดภัยในยุโรป ณ ปัจจุบันแล้ว

มาตรการสำคัญในร่างแผนเตรียมความพร้อม

ภายใต้แผนฉบับปรับปรุงนี้จะมีการคืนสถานะการเกณฑ์ทหารภาคบังคับ โดยกำหนดให้ทุกคนที่อายุเกิน 18 ปี ต้องรับราชการในกองทัพหรือทำหน้าที่พลเรือนในตำแหน่งที่สำคัญ ซึ่งอาจรวมไปถึงตำแหน่งในร้านเบเกอรี่ ตำแหน่งในที่ทำการไปรษณีย์ และตำแหน่งบริการที่จำเป็นอื่นๆ รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ นักจิตวิทยา พยาบาล และสัตวแพทย์ ซึ่งการทำหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวนี้ก็อาจถูกเปลี่ยนเส้นทางไปรับราชการทหารหรือตำแหน่งทางราชการอื่นด้วยก็ได้

มาตรการปันส่วนและการสะสมเสบียงอาหาร

ในกรณีที่เกิดสงครามจะมีการดำเนินมาตรการปันส่วนโดยรัฐบาลจะสะสมเสบียงอาหารเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนจะได้รับอาหารร้อนๆ อย่างน้อยวันละหนึ่งมื้อ เช่น ข้าว ถั่ว และนมข้นรวมถึงทรัพยากรที่สำคัญอื่นๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงก็จะสามารถปันส่วนโดยใช้คูปองได้หากเกิดความขาดแคลนขึ้นในระหว่างเกิดภาวะสงคราม

มาตรการคุ้มครองพลเรือน

มาตรการดังกล่าวได้สรุปกลยุทธ์ในการคุ้มครองพลเรือนอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ รวมถึงการเปลี่ยนสถานีรถไฟใต้ดินให้เป็นบังเกอร์ชั่วคราว และการเตรียมโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยที่จะหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมาก มาตรการเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องพลเรือนและเพื่อรับรองว่าบริการที่จำเป็นของรัฐบาลจะสามารถดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่เกิดภาวะสงคราม

การส่งเสริมให้พลเรือนพึ่งพาตนเองก่อนในเบื้องต้น

ในแผนดังกล่าวมีการแนะนำว่าประชากรชาวเยอรมันไม่ควรพึ่งพาความช่วยเหลือที่จัดให้จากรัฐบาลโดยทันที เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบในวงกว้างพร้อมๆกันซึ่งรัฐบาลอาจจัดความช่วยเหลือได้ไม่ทันที ดังนั้น พลเรือนจึงได้รับการส่งเสริมและแนะนำให้พึ่งพาตนเองได้และสามารถช่วยเหลือเพื่อนบ้านหากสามารถกระทำได้ รัฐบาลแนะนำให้ใช้ชั้นใต้ดิน ที่จอดรถใต้ดินและสถานีรถไฟใต้ดินเป็นที่พักพิงชั่วคราว

การเผยแพร่ข่าวสารและการอพยพพลเรือน

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือสื่อดิจิทัลของเยอรมนีจะมีหน้าที่ตามกฎหมายในการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของรัฐบาลโดยทันที ซึ่งผู้ประกาศข่าวของรัฐจะมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศสำคัญอื่นๆ เจ้าหน้าที่จะมีอำนาจอพยพพลเรือนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยโดยให้ความสำคัญกับการรักษาบุคคลในครอบครัวเดียวกันไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ คาดว่าการให้บริการด้านการพยากรณ์สภาพอากาศจะยังคงให้บริการต่อไป แม้ว่าอาจจะมีข้อจำกัดในการพยากรณ์ก็ตาม

การเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งในอนาคต

การเผยแพร่ร่างแผนเตรียมพร้อมล่าสุดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่กำลังเกิดขึ้นในยุโรป โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยอรมนีได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเตรียมพร้อม โดยกล่าวว่า “เราต้องพร้อมสำหรับการทำสงครามภายในปี 2572”

ในมุมมองของรัสเซีย

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินแห่งรัสเซียได้ออกคำเตือนที่เข้มงวดเกี่ยวกับการจัดหาอาวุธของชาติตะวันตกให้แก่ยูเครน โดยอธิบายว่ามันเป็น “ขั้นตอนที่ร้ายแรงและอันตรายอย่างมาก” ซึ่งเขาแนะนำว่าการสนับสนุนอาวุธของชาติตะวันตกให้แก่ยูเครนนี้อาจนำไปสู่ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีก ปูตินยังได้บรรยายคร่ำครวญถึงความสัมพันธ์รัสเซียกับเยอรมันที่กำลังถดถอยลง และได้เน้นย้ำถึงผลกระทบจากการที่มีรถถังของเยอรมันไปปรากฏอยู่ในยูเครน

แผนเตรียมความพร้อมในช่วงสงครามที่ได้รับการปรับปรุงของเยอรมนี้ฉบับนี้ บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในแนวทางด้านความมั่นคงของชาติ เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นจากรัสเซีย มาตรการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องประชากรชาวเยอรมัน และรับประกันความต่อเนื่องของบริการของรัฐที่จำเป็นในระหว่างความขัดแย้ง ในขณะที่ยุโรปเผชิญกับภูมิทัศน์ด้านความปลอดภัยที่ไม่แน่นอนมากขึ้น ท่าทีเชิงรุกของเยอรมนีก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกลยุทธ์ป้องกันประเทศในช่วงเกิดภาวะสงครามในอนาคต.

Evennesse เซรั่มบำรุงผิวหน้า Hya Pure Moisturizer Serum 10 มล.

Clear Nose เซรั่มบำรุงผิวหน้า Dark Spot Bright Solution Serum 28 กรัม