Posted on

อันตรายที่มักจะมาพร้อมกับพายุฝน

พายุฝนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อมีการรวมตัวของเมฆฝนหนาแน่นและมีพลังงานสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้

 1. ฟ้าผ่า

ฟ้าผ่าเป็นอันตรายหลักที่เกิดจากพายุฝน ฟ้าผ่าเกิดขึ้นเมื่อมีการปลดปล่อยประจุไฟฟ้าระหว่างเมฆกับพื้นดินหรือระหว่างเมฆด้วยกันเอง ฟ้าผ่าสามารถเคลื่อนที่ได้ในระยะทางไกลและอาจทำให้เกิดไฟไหม้ บาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได้

 1. ลมกระโชกแรง

พายุฝนอาจมาพร้อมกับลมกระโชกแรงซึ่งสามารถพัดได้เร็วถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลมกระโชกแรงสามารถทำให้ต้นไม้หักโค่น เสาไฟฟ้าล้ม และสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างต่างๆ ได้

 1. น้ำท่วมฉับพลัน

พายุฝนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เมื่อฝนตกหนักในระยะเวลาอันสั้น น้ำท่วมฉับพลันสามารถพัดพาสิ่งของและผู้คนไปได้ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิต

 1. ลูกเห็บ

ลูกเห็บเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในพายุฝน ลูกเห็บสามารถมีขนาดตั้งแต่เล็กเท่าเม็ดถั่วจนถึงใหญ่เท่าลูกกอล์ฟ ลูกเห็บสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ บ้านเรือน และพืชผลได้

 1. ทอร์นาโด

ทอร์นาโดเป็นเสาหมุนของอากาศที่รุนแรงซึ่งทอดตัวจากเมฆไปยังพื้นดิน ทอร์นาโดสามารถทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างต่างๆ และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

วิธีป้องกันอันตรายจากพายุฝน

เพื่อป้องกันอันตรายจากพายุฝน มีขั้นตอนที่ควรปฏิบัติตาม ได้แก่

 • ตรวจสอบพยากรณ์อากาศก่อนออกจากบ้าน
 • หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งในระหว่างพายุฝน
 • หากคุณอยู่กลางแจ้ง ให้หาที่กำบังในอาคารที่มั่นคง
 • อย่าว่ายน้ำหรืออาบน้ำในระหว่างพายุฝน
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสายไฟที่ขาด
 • ติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากหน่วยงานท้องถิ่น

โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถลดความเสี่ยงต่ออันตรายจากพายุฝนและปกป้องความปลอดภัยของคุณได้