Posted on Leave a comment

องค์การอนามัยโลกกับความเห็นต่อสารทดแทนความหวาน

องค์การอนามัยโลก ประกาศว่าสารให้ความหวานที่ชื่อว่า “แอสปาร์แตม” ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอาจเป็นไปได้ที่จะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง แต่แนวทางการบริโภคยังคงไม่เปลี่ยนแปลง.

Continue reading องค์การอนามัยโลกกับความเห็นต่อสารทดแทนความหวาน