สมาร์ทฮาร์ท อาหารสุนัขโต พาวเวอร์แพ็ค ขนาด 1 กก. – น้ำเงิน

Category:

Description

สีของสินค้า น้ำเงิน
ขนาดสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ (กxยxส) 38x57x21 ซม.
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ 12.8 กก.

สมาร์ทฮาร์ท อาหารสุนัขโต พาวเวอร์แพ็ค ขนาด 1 กก.

แบรนด์ : สมาร์ทฮาร์ท

รุ่น : พาวเวอร์แพ็ค

สี/ลาย : น้ำเงิน

ขนาดสินค้า : 1 กก.

รายละเอียดสินค้า

– สำหรับสุนัขโต อายุตั้งแต่ 1 ปีขึนไป

คุณสมบัติ

– อาหารสุนัข ชนิดเม็ด

วิธีการใช้งาน

1. ปริมาณอาหารที่ให้สุนัข (กรัม/วัน)

1.1 กลุ่มสุนัข : น้ำหนัก 10-20 กก. ปริมาณอาหาร 200 – 330 กรัม/วัน

1.2 กลุ่มสุนัข : น้ำหนัก 20-30 กก. ปริมาณอาหาร 330 – 450 กรัม/วัน

1.3 กลุ่มสุนัข : น้ำหนัก 30-40 กก. ปริมาณอาหาร 450 – 550 กรัม/วัน

1.4 กลุ่มสุนัข : น้ำหนัก 40-50 กก. ปริมาณอาหาร 550 – 660 กรัม/วัน

1.5 กลุ่มสุนัข : น้ำหนัก > 50 กก. ปริมาณอาหาร > 660 กรัม/วัน

2. ปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละมื้อสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงน้ำหนักตามสายพันธุ์ และกิจกรรมของสุนัข และควรมีน้ำสะอาดให้สุนัขได้ดื่มตลอดเวลา

วิธีการดูแลรักษา

1.หลังจากเปิดถุงอาหารใช้แล้วทุกครั้ง ควรปิดถุงอาหารหรือเก็บอาหารในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด

2.ควรเก็บอาหารไว้ในที่แห้งสนิทและเย็นและหลีกเลี่ยงการวางไว้ในที่มีแสงแดดจัด

ข้อควรระวัง

– เพื่อการปรับตัวที่ดีของสุนัข ควรเริ่มจากการเพิ่มอาหารสุนัขพาวเวอร์แพ็คในปริมาณเล็กน้อย และเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนเหลือแต่อาหารสุนัขพาวเวอร์แพ็ค เพียงอย่างเดียวภายใน 5 – 7 วัน