Posted on

การนอนกับสัตว์เลี้ยงมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร

ผลกระทบนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมทั้งสุขภาพของผู้นอนเอง สัตว์เลี้ยง และสภาพแวดล้อมที่นอน. ในบางกรณี การนอนกับสัตว์เลี้ยงอาจส่งผลดี เช่น:

 1. ความผูกพันทางอารมณ์ที่ดี: การนอนกับสัตว์เลี้ยงสามารถเพิ่มความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างผู้นอนและสัตว์เลี้ยง ซึ่งอาจส่งผลดีต่อสุขภาพจิตใจ.
 2. ความอบอุ่นและความสบาย: การนอนกับสัตว์เลี้ยงอาจทำให้ผู้นอนรู้สึกอบอุ่นและความสบายใจ ซึ่งอาจช่วยบรรเทาอาการวิตกกังวลและความเครียด.

อย่างไรก็ตาม การนอนกับสัตว์เลี้ยงอาจมีผลเสียเช่น:

 1. ความเสี่ยงต่อการแพ้ขนสัตว์: บางคนอาจเกิดอาการแพ้ขนสัตว์จากการนอนร่วมกับสัตว์เลี้ยง.
 2. ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค: สัตว์เลี้ยงอาจแพร่เชื้อโรคไปสู่คนได้.
 3. ความเสี่ยงต่อปัญหาการนอน: การนอนกับสัตว์เลี้ยงอาจส่งผลให้ผู้นอนมีปัญหาการนอน เช่น นอนไม่หลับหรือมีปัญหาในการนอน.

สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอย่างโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ หรือโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง นอนกับสัตว์เลี้ยงอาจไม่เหมาะสมเนื่องจากสัตว์เลี้ยงอาจทำให้สภาพแวดล้อมที่นอนไม่สะอาดและอาจทำให้สุขภาพแย่ลง.


สมาร์ทฮาร์ท อาหารสุนัขโต รสสเต็กเนื้อ 2.6 กก.

เข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น

สมาร์ทฮาร์ทโกลด์ ฟิตแอนด์เฟิร์ม 7+ อาหารสุนัขโตสูงอายุ ขนาด 3 กก.

คลิกเข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น

สมาร์ทฮาร์ทโกลด์ อาหารสุนัขโต-พันธุ์เล็ก แซลมอนแอนด์ไรซ์ ขนาด 1 กก.

คลิกเข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น

LuvCare อาหารสุนัขโต-พันธุ์กลาง ขนาด 3 กก. (Triple Omega)

คลิกเข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น

ซอยด๊อก อาหารสุนัขโต 2 มิกซ์ ขนาด 20 กก.

คลิกเข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น


Credit:

 • https://niah.dld.go.th/webnew/knowledge/knowledge-major-diseases-in-animals/animal-diseasesto-humans/rabies
 • https://www.medparkhospital.com/disease-and-treatment/rabies
 • https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/What-to-Do-When-Bitten-by-a-Pet
Posted on

เมื่อสัตว์เลี้ยงกัดอาจมีผลต่อสุขภาพอย่างไร

ผลกระทบต่อสุขภาพจากการถูกสัตว์เลี้ยงกัดสามารถเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) สัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสามารถแพร่เชื้อได้โดยการสัมผัสกับน้ำลายจากการถูกกัด ข่วนหรือเลียบริเวณที่มีบาดแผลรอยถลอกหรือรอยขีดข่วนบาดแผล หรือถูกเลียบริเวณเยื่อบุตา หรือปาก.

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา แต่ทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน.

อาการของโรคพิษสุนัขบ้าในคนแบ่งเป็น 3 ระยะ:

 1. ระยะเริ่มต้น: ผู้ป่วยจะมีอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ไข้ เจ็บคอ ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยตามตัว หนาวสั่น คลื่นไส้อาเจียน กระวนกระวายนอนไม่หลับ.
 2. ระยะที่มีอาการทางสมอง: ผู้ป่วยจะมีอาการสับสน วุ่นวาย กระสับกระส่าย อยู่ไม่นิ่ง กลืนลำบาก รวมถึงกลัวน้ำ อาการจะมากขึ้นหากมีเสียงดัง หรือถูกสัมผัสเนื้อตัว จากนั้นผู้ป่วยอาจมีอาการชักและเป็นอัมพาต.
 3. ระยะท้าย: ผู้ป่วยอาจมีภาวะหายใจล้มเหลว หัวใจหยุดเต้น โคม่า และเสียชีวิตในเวลาอันสั้น.

เมื่อถูกสัตว์เลี้ยงกัด ควรปฏิบัติอย่างไร?:

 1. รีบล้างแผลให้เร็วที่สุดด้วยน้ำสบู่และน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง นานอย่างน้อย 15 นาที ล้างทุกแผลและล้างให้ลึกถึงก้นแผล แล้วเช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อบริเวณแผล เช่น ยาโพวิโดนไอโอดีน เป็นต้น.
 2. จดจำลักษณะและสังเกตอาการสัตว์ที่กัด รวมทั้งสืบหาเจ้าของ เพื่อสอบถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและสังเกตอาการสัตว์ที่กัดเป็นเวลา 10 วัน ถ้าสบายดีไม่น่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า แต่ถ้าสุนัขตายให้นำซากมาตรวจ.
 3. ไปพบแพทย์ทันทีพร้อมนำสมุดวัคซีนหรือประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบาดทะยักไปด้วย เพื่อรับการป้องกันรักษาที่ถูกต้อง ถ้ามีความเสี่ยงสูง.

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสามารถทำได้โดยการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัย และให้อยู่ห่างจากสัตว์ป่า เพื่อลดความเสี่ยง นำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และแมว เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องการโรคพิษสุนัขบ้าจนครบตามจำนวนเข็มที่สัตวแพทย์กำหนดและฉีดซ้ำทุกปี.

สมาร์ทฮาร์ท อาหารสุนัขโต รสสเต็กเนื้อ 2.6 กก.

เข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น

สมาร์ทฮาร์ทโกลด์ ฟิตแอนด์เฟิร์ม 7+ อาหารสุนัขโตสูงอายุ ขนาด 3 กก.

คลิกเข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น

สมาร์ทฮาร์ทโกลด์ อาหารสุนัขโต-พันธุ์เล็ก แซลมอนแอนด์ไรซ์ ขนาด 1 กก.

คลิกเข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น

LuvCare อาหารสุนัขโต-พันธุ์กลาง ขนาด 3 กก. (Triple Omega)

คลิกเข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น

ซอยด๊อก อาหารสุนัขโต 2 มิกซ์ ขนาด 20 กก.

คลิกเข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น


Credit:

 • https://niah.dld.go.th/webnew/knowledge/knowledge-major-diseases-in-animals/animal-diseasesto-humans/rabies
 • https://www.medparkhospital.com/disease-and-treatment/rabies
 • https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/What-to-Do-When-Bitten-by-a-Pet
Posted on

In Vogue: Exploring the Currently Popular Breeds of Dogs

In the diverse and dynamic world of canine companions, certain breeds stand out as stars, captivating the hearts of dog enthusiasts around the globe. These popular breeds often combine striking physical attributes, endearing personalities, and a history rich in charm. If you’re considering welcoming a four-legged friend into your life, here’s a glimpse into the breeds of dogs that are currently stealing the spotlight.

Labrador Retriever

Consistently holding the top spot on various popularity charts, the Labrador Retriever is the embodiment of charm and amiability. Known for their gentle demeanor, intelligence, and unwavering loyalty, Labs make exceptional family pets and service dogs alike. Their friendly nature, combined with their eagerness to please, has cemented their status as one of the most beloved breeds globally.

French Bulldog

With their distinctive bat-like ears and expressive faces, French Bulldogs have taken the world by storm. These compact and affectionate dogs exude charm in every snort and wiggle. Their adaptability to apartment living and their loving disposition have made them a popular choice among urban dwellers seeking a canine companion that fits snugly into their lifestyle.

German Shepherd

Valued for their versatility, intelligence, and striking appearance, German Shepherds are a breed that continues to capture hearts. Originally bred as herding and working dogs, they have transitioned seamlessly into roles as police and service dogs due to their exceptional trainability and dedication. Their loyalty to their families and their ability to excel in various tasks make them a breed of choice for those seeking a loyal and multi-talented companion.

Golden Retriever

Exuding a radiant and warm personality, Golden Retrievers have an innate ability to form deep bonds with their families. Renowned for their friendly nature and love for human interaction, they excel in therapy and assistance roles. Their luxurious golden coats and perpetual smiles have made them a symbol of happiness, joy, and unwavering devotion.

Poodle

Poodles might be known for their distinctive haircuts, but there’s much more to these dogs than their stylish appearance. Available in three sizes – standard, miniature, and toy – Poodles are highly intelligent and versatile. They shine not only as companions but also as competitors in dog sports due to their agility and trainability.

Bulldog

The endearing wrinkles and distinctive pushed-in nose of Bulldogs have made them a popular choice for those who adore a unique and slightly comical appearance. Despite their sturdy build, Bulldogs have a gentle and affectionate nature, making them excellent companions for families and individuals alike.

Beagle

Beagles’ soulful eyes and expressive faces have endeared them to dog lovers for generations. Their keen sense of smell and boundless energy make them natural explorers, and their friendly disposition ensures they get along well with children and other pets. Their endearing howls and barks add a touch of character to their already irresistible charm.

Dachshund

Dachshunds, often affectionately referred to as “wiener dogs,” have a distinctive elongated body and short legs that make them utterly charming. Their lively personalities, coupled with their fearless nature, have made them a popular choice for families and individuals looking for a small yet spirited companion.

Shih Tzu

With their long, flowing coats and regal demeanor, Shih Tzus are a breed that epitomizes elegance and grace. Originating in ancient China, they were bred as companions for royalty, and their charming personalities have continued to win hearts throughout history. Their affectionate nature and compact size make them ideal companions for apartment living.

Australian Shepherd

Known for their striking blue or red merle coats and boundless energy, Australian Shepherds are highly intelligent and thrive on mental and physical stimulation. Their herding background has given them an innate ability to excel in various canine sports, making them popular choices among active families and individuals.

Final Thoughts

The world of dog breeds is as diverse as it is delightful. Each breed brings its own unique blend of characteristics, from physical traits to personality quirks. The currently popular breeds mentioned here have earned their status through their ability to form deep connections with humans, their adaptability to different lifestyles, and their overall charm. However, it’s important to remember that every dog is an individual with its own personality, regardless of its breed. When choosing a canine companion, consider factors beyond just popularity to ensure a lasting and fulfilling partnership.