Posted on Leave a comment

โรคฮีสโตรคกับฤดูร้อน

โรคฮีสโตรคเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่เกิดจากการที่ร่างกายสูญเสียความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิของตัวเอง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในสภาพอากาศร้อนจัดโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน

สาเหตุของโรคฮีสโตรค

 • การสัมผัสกับอุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน
 • การออกกำลังกายหนักในสภาพอากาศร้อน
 • การขาดน้ำ
 • การสวมใส่เสื้อผ้าที่หนาหรือไม่ระบายอากาศ
 • การมีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด หรือโรคไต

อาการของโรคฮีสโตรค

 • อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
 • ผิวหนังร้อนและแห้ง
 • อาการปวดศีรษะ
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ชัก
 • หมดสติ

ปัจจัยเสี่ยงของโรคฮีสโตรค

 • ผู้สูงอายุ
 • เด็กเล็ก
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว
 • ผู้ที่ทำงานหรือออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นเวลานาน
 • ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศร้อน

การป้องกันโรคฮีสโตรค

 • หลีกเลี่ยงการออกไปกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัด
 • หากต้องออกไปกลางแจ้ง ให้สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีและดื่มน้ำให้เพียงพอ
 • พักเป็นระยะๆ ในที่ร่มและเย็น
 • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีน
 • หากรู้สึกไม่สบาย ให้รีบเข้าไปในที่ร่มและดื่มน้ำ

การรักษาโรคฮีสโตรค

 • นำผู้ป่วยเข้าไปในที่ร่มและเย็น
 • ถอดเสื้อผ้าที่หนาหรือไม่ระบายอากาศ
 • ประคบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งที่บริเวณคอ รักแร้ และขาหนีบ
 • ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มเกลือแร่
 • หากอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล

ภาวะแทรกซ้อนของโรคฮีสโตรค

 • ความเสียหายของอวัยวะ เช่น สมอง ไต และหัวใจ
 • โคม่า
 • เสียชีวิต

ข้อสรุป

โรคฮีสโตรคเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในสภาพอากาศร้อนจัด การป้องกันและรักษาโรคฮีสโตรคอย่างถูกต้องสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *