Posted on Leave a comment

โรคที่มักจะมาพร้อมกับฤดูร้อน

เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อน โรคบางชนิดก็มีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดมากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและพาหะนำโรค ต่อไปนี้คือโรคที่มักจะมาพร้อมกับฤดูร้อน:

 1. โรคอุจจาระร่วง

โรคอุจจาระร่วงเกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งอาจเกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส หรือปรสิต สภาพอากาศร้อนและชื้นในช่วงฤดูร้อนเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคเหล่านี้ และการปนเปื้อนอาหารและน้ำก็เป็นสาเหตุสำคัญของการแพร่ระบาดของโรคอุจจาระร่วง

 1. โรคอาหารเป็นพิษ

โรคอาหารเป็นพิษเกิดจากการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ปนเปื้อนด้วยแบคทีเรียหรือสารพิษ สภาพอากาศร้อนทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นในอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่เน่าเสียง่าย เช่น เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม และอาหารทะเล

 1. โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกแพร่กระจายโดยยุงลายที่ติดเชื้อไวรัสเดงกี ไข้เลือดออกเป็นโรคที่รุนแรง ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงได้ เช่น ภาวะช็อกและเลือดออกในอวัยวะต่างๆ สภาพอากาศร้อนและชื้นในช่วงฤดูร้อนเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ของยุงลาย

 1. โรคตาแดง

โรคตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบติดต่อเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย สภาพอากาศร้อนและแห้งในช่วงฤดูร้อนทำให้เยื่อบุตาแห้งและระคายเคือง ซึ่งทำให้ไวต่อการติดเชื้อมากขึ้น

 1. โรคผิวหนังอักเสบจากความร้อน

โรคผิวหนังอักเสบจากความร้อนเกิดจากการที่ผิวหนังสัมผัสกับความร้อนและความชื้นเป็นเวลานาน สภาพอากาศร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนทำให้เหงื่อออกมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดการระคายเคืองและผื่นแดงบนผิวหนังได้

 1. โรคลมแดด

โรคลมแดดเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่เกิดจากการที่ร่างกายสูญเสียความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิของตัวเอง สภาพอากาศร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนอาจทำให้เกิดโรคลมแดดได้ โดยเฉพาะในผู้ที่ออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นเวลานานหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว

การป้องกันโรคในช่วงฤดูร้อน

เพื่อป้องกันโรคที่มักจะมาพร้อมกับฤดูร้อน นายท่านสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

 • หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ
 • รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและเก็บรักษาอย่างถูกต้อง
 • หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารจากแหล่งที่ไม่สะอาด
 • ใช้สารไล่ยุงและสวมเสื้อผ้าแขนยาวเมื่ออยู่กลางแจ้ง
 • ปกป้องดวงตาโดยสวมแว่นกันแดด
 • หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัด
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันการขาดน้ำ

* หากมีอาการของโรคใดๆ ให้รีบปรึกษาแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *