Posted on

โปรตีน: ก้อนอิฐแห่งชีวิต

โปรตีนเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายที่มีปริมาณมากเป็นอันดับสองรองจากน้ำ โดยเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของเซลล์ของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิด เช่น เอนไซม์ (enzyme) ฮอร์โมน ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานและการดำรงชีวิต. โปรตีนมีบทบาทสำคัญหลายประการในระบบสุขภาพของมนุษย์ ได้แก่:

 1. เป็นแหล่งพลังงานและสารอาหารหลักที่สำคัญ: โปรตีนเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญสำหรับร่างกาย โดยมีบทบาทในการสร้างและซ่อมแซมเซลล์ต่างๆ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต.
 2. เสริมสร้างการเจริญเติบโต ซ่อมแซมเซลล์ต่างๆ: โปรตีนมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์และช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอในร่างกาย.
 3. ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค และเอนไซม์ที่สามารถทำลายสารพิษที่ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย: โปรตีนมีบทบาทในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและช่วยทำลายสารพิษที่ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย.
 4. เป็นส่วนประกอบของเซลล์เม็ดเลือดแดงที่เป็นพาหนะนำพาสารอาหารจากผนังลำไส้และก๊าซออกซิเจนเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด: โปรตีนเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ช่วยนำพาสารอาหารและออกซิเจนไปยังระบบไหลเวียนเลือด.
 5. โปรตีนธรรมชาติมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง การผลิตสารสื่อประสาทเซโรโทนิน ที่จะป้องกันโรค: โปรตีนธรรมชาติมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางและผลิตสารสื่อประสาทเซโรโทนินเพื่อป้องกันโรค.
 6. ควบคุมการทำงานของเซลล์ในร่างกาย: โปรตีนมีบทบาทในการควบคุมการทำงานของเซลล์ในร่างกาย โดยช่วยกระตุ้นและควบคุมปฏิกิริยาเคมีในระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย.
 7. โปรตีนธรรมชาติมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง การผลิตสารสื่อประสาทเซโรโทนิน ที่จะป้องกันโรค: โปรตีนธรรมชาติมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางและผลิตสารสื่อประสาทเซโรโทนินเพื่อป้องกันโรค.
 8. ปริมาณโปรตีนที่แนะนำ: สำหรับผู้ใหญ่ไทยทั้งชายและหญิง คือ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน.
 9. โปรตีนแบ่งได้ 2 ประเภทจากแหล่งที่มา: โปรตีนจากแหล่งธรรมชาติ เช่น เนื้อสัตว์ วัว หมู ปลา อาหารทะเล ไข่ ถั่วเหลือง ต้นอ่อนทานตะวัน ถั่วแระญี่ปุ่น ถั่วลันเตา เป็นต้น และโปรตีนแปรรูปหรือโปรตีนสังเคราะห์ เช่น เนื้อสัตว์แปรรูปหรือเนื้อสัตว์ที่ผ่านการทอดหรือผ่านกระบวนการความร้อนสูง เช่น เนื้อหรือโปรตีนสังเคราะห์.
 10. ความเชื่อเกี่ยวกับโปรตีน: มีความเชื่อหลายประการเกี่ยวกับโปรตีน เช่น กินโปรตีนมากไปไม่ดีต่อไต กินโปรตีนมากทำลายตับ กินโปรตีนจากพืชเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดหรือไม่ โปรตีนสูงทำให้เกิดเป็นโรคเบาหวาน โปรตีนแปรรูป แหล่งโปรตีนที่ดีสำหรับคนยุคใหม่ โปรตีนจากสัตว์ทำให้เป็นมะเร็ง ผู้สูงอายุควรได้รับโปรตีนในปริมาณที่น้อย.
 11. วิธีดูแลป้องสุขภาพองค์รวมของคุณ: เพื่อสุขภาพที่ดี ควรเลิกสูบบุหรี่หรือการรับควันบุหรี่ รวมถึงป้องกันตนเองจากการรับควันหรือมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่น PM 2.5 หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไป กรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานรวมถึงโรคเรื้อรัง NCDs อื่นๆ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอย่างเคร่งครัด เน้นการรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงจากผัก ผลไม้ ได้รับโปรตีนเพียงพอทั้งโปรตีนจากพืชและจากสัตว์อย่างเพียงพอ โดยเน้นรับประทานอาหารจากธรรมชาติ หรือผ่านกระบวนการแปรรูปให้น้อยที่สุด เพื่อสุขภาพหลอดเหลือดและหัวใจ เช่น รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ออกกำลังกายพร้อมกับฝึกลมหายใจอย่างสม่ำเสมอ เช่น การออกกำลังกายแบบแรงต้านเข้มข้น (HIIT) การออกกำลังกายแบบแอโรบิก การฝึกโยคะ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อดูแลสุขภาพได้อย่างเข้าใจและเลือกวิธีที่เหมาะกับตนเอง หมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำปี.

บทบาทสำคัญของโปรตีนในร่างกาย

 • การสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ: โปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักของกล้ามเนื้อ ผิวหนัง กระดูก และอวัยวะต่างๆ ช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหายและสร้างเนื้อเยื่อใหม่เมื่อจำเป็น
 • การผลิตฮอร์โมนและเอนไซม์: โปรตีนเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนและเอนไซม์มากมาย ซึ่งควบคุมกระบวนการทางชีวภาพต่างๆ เช่น การเผาผลาญ การเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์
 • การขนส่งสารอาหาร: โปรตีนบางชนิดทำหน้าที่เป็นตัวพาขนส่งสารอาหาร เช่น ออกซิเจนและไขมัน ผ่านกระแสเลือด
 • การสร้างภูมิคุ้มกัน: โปรตีนที่เรียกว่าแอนติบอดีช่วยปกป้องร่างกายจากการติดเชื้อและโรคภัยไข้เจ็บ
 • การควบคุมสมดุลของของเหลว: โปรตีนช่วยรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกายโดยดึงน้ำเข้าสู่เซลล์และเนื้อเยื่อ

ความต้องการโปรตีนรายวัน

ปริมาณโปรตีนที่แนะนำต่อวันแตกต่างกันไปตามอายุ เพศ และระดับกิจกรรม โดยทั่วไป ผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีควรได้รับโปรตีนประมาณ 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีน้ำหนัก 70 กิโลกรัมควรได้รับโปรตีนประมาณ 56 กรัมต่อวัน

แหล่งโปรตีนที่ดี

โปรตีนสามารถพบได้ในอาหารหลากหลาย ได้แก่

 • เนื้อสัตว์: เนื้อวัว ไก่ ปลา หมู
 • ผลิตภัณฑ์จากสัตว์: ไข่ นม ชีส
 • พืชตระกูลถั่ว: ถั่วเหลือง ถั่วเลนทิล ถั่วชิกพี
 • ธัญพืช: ข้าวโอ๊ต ข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีต
 • ถั่วและเมล็ดพืช: อัลมอนด์ วอลนัท เมล็ดเจีย

การขาดโปรตีน

การขาดโปรตีนอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆ ได้แก่

 • ภาวะโภชนาการไม่ดี
 • การสูญเสียกล้ามเนื้อ
 • ภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
 • ปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังและเส้นผม
 • ความเหนื่อยล้าและอ่อนเพลีย

การบริโภคโปรตีนมากเกินไป

การบริโภคโปรตีนมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เช่นกัน อาจนำไปสู่

 • ความเครียดที่ไต
 • การคายน้ำ
 • การสูญเสียแคลเซียม
 • ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ

สรุป : โปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายอย่างเหมาะสม มีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางชีวภาพมากมาย การบริโภคโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีสุขภาพที่ดีโดยรวม


References:

 • https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1189/protein-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
 • https://pathlab.co.th/7-protein-myths-debunked/
 • https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99

แนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีน

Wheywwl เวย์โปรตีน ขนาด 4 ปอนด์ รสซูกัส แถมฟรี แก้วเชคเกอร์สีส้ม และ กระปุกแบ่งเวย์โปรตีน

คลิกเข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น

Biovitt เวย์โปรตีน ซอย ไอโซเลท รสเบอร์รี่ 907.2 กรัม

คลิกเข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น

Nifta โปรตีนถั่วลันเตา 100% ชนิดผง บรรจุ 400 กรัม

คลิกเข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น

Banner โปรตีนจากถั่วเหลือง แพ็ก 5 ซอง (บรรจุ 4 แคปซูล/ซอง)

คลิกเข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น

ON Optimum Nutrition Gold Standard Whey Protein เวย์โปรตีน 5 ปอนด์ รสคุกกี้ แอนด์ ครีม

คลิกเข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น