Posted on

เมื่อสัตว์เลี้ยงกัดอาจมีผลต่อสุขภาพอย่างไร

ผลกระทบต่อสุขภาพจากการถูกสัตว์เลี้ยงกัดสามารถเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) สัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสามารถแพร่เชื้อได้โดยการสัมผัสกับน้ำลายจากการถูกกัด ข่วนหรือเลียบริเวณที่มีบาดแผลรอยถลอกหรือรอยขีดข่วนบาดแผล หรือถูกเลียบริเวณเยื่อบุตา หรือปาก.

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา แต่ทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน.

อาการของโรคพิษสุนัขบ้าในคนแบ่งเป็น 3 ระยะ:

  1. ระยะเริ่มต้น: ผู้ป่วยจะมีอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ไข้ เจ็บคอ ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยตามตัว หนาวสั่น คลื่นไส้อาเจียน กระวนกระวายนอนไม่หลับ.
  2. ระยะที่มีอาการทางสมอง: ผู้ป่วยจะมีอาการสับสน วุ่นวาย กระสับกระส่าย อยู่ไม่นิ่ง กลืนลำบาก รวมถึงกลัวน้ำ อาการจะมากขึ้นหากมีเสียงดัง หรือถูกสัมผัสเนื้อตัว จากนั้นผู้ป่วยอาจมีอาการชักและเป็นอัมพาต.
  3. ระยะท้าย: ผู้ป่วยอาจมีภาวะหายใจล้มเหลว หัวใจหยุดเต้น โคม่า และเสียชีวิตในเวลาอันสั้น.

เมื่อถูกสัตว์เลี้ยงกัด ควรปฏิบัติอย่างไร?:

  1. รีบล้างแผลให้เร็วที่สุดด้วยน้ำสบู่และน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง นานอย่างน้อย 15 นาที ล้างทุกแผลและล้างให้ลึกถึงก้นแผล แล้วเช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อบริเวณแผล เช่น ยาโพวิโดนไอโอดีน เป็นต้น.
  2. จดจำลักษณะและสังเกตอาการสัตว์ที่กัด รวมทั้งสืบหาเจ้าของ เพื่อสอบถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและสังเกตอาการสัตว์ที่กัดเป็นเวลา 10 วัน ถ้าสบายดีไม่น่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า แต่ถ้าสุนัขตายให้นำซากมาตรวจ.
  3. ไปพบแพทย์ทันทีพร้อมนำสมุดวัคซีนหรือประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบาดทะยักไปด้วย เพื่อรับการป้องกันรักษาที่ถูกต้อง ถ้ามีความเสี่ยงสูง.

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสามารถทำได้โดยการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัย และให้อยู่ห่างจากสัตว์ป่า เพื่อลดความเสี่ยง นำสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และแมว เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องการโรคพิษสุนัขบ้าจนครบตามจำนวนเข็มที่สัตวแพทย์กำหนดและฉีดซ้ำทุกปี.

สมาร์ทฮาร์ท อาหารสุนัขโต รสสเต็กเนื้อ 2.6 กก.

เข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น

สมาร์ทฮาร์ทโกลด์ ฟิตแอนด์เฟิร์ม 7+ อาหารสุนัขโตสูงอายุ ขนาด 3 กก.

คลิกเข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น

สมาร์ทฮาร์ทโกลด์ อาหารสุนัขโต-พันธุ์เล็ก แซลมอนแอนด์ไรซ์ ขนาด 1 กก.

คลิกเข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น

LuvCare อาหารสุนัขโต-พันธุ์กลาง ขนาด 3 กก. (Triple Omega)

คลิกเข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น

ซอยด๊อก อาหารสุนัขโต 2 มิกซ์ ขนาด 20 กก.

คลิกเข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น


Credit:

  • https://niah.dld.go.th/webnew/knowledge/knowledge-major-diseases-in-animals/animal-diseasesto-humans/rabies
  • https://www.medparkhospital.com/disease-and-treatment/rabies
  • https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/What-to-Do-When-Bitten-by-a-Pet