Posted on

สรุปเนื้อหา “กฎหมายในการปฏิบัติงาน” ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(เล่ม 2)

สรุปเนื้อหา กฎหมายในการปฏิบัติงาน สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (เล่ม 2) ผู้แต่ง ธีรภัทร วงษ์สว่าง เป็นเอกสารประกอบการบรรยาย (เนื้อหาสรุป) อ่านเข้าใจง่าย สรุปประเด็นที่มีแนวโน้มจะออกข้อสอบ ราคา 450 บาท(ฟรีค่าส่ง) โทร. 082-7743664, 062-7363664