Posted on

วิธีลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน

วิธีลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานมีหลายวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ออกกำลังกาย และควบคุมน้ำหนักเป็นแนวทางสำคัญในการป้องกันโรคเบาหวาน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน:

 • ลดปริมาณของหวานหรืออาหารจำพวกแป้งและคาร์โบไฮเดรตต่าง ๆ ลง
 • บริโภคอาหารที่มีกากใยสูงอย่างผักใบเขียวและผลไม้
 • เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงและไขมันต่ำ.

ออกกำลังกายสม่ำเสมอ:

 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเดินเร็ว ปั่นจักรยาน หรือเต้นแอโรบิก ครั้งละประมาณ 30 นาที ให้ได้ 3-5 ครั้ง/สัปดาห์.

ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ:

 • สังเกตอยู่เสมอว่าน้ำหนักลด หรือเพิ่มแบบไม่มีสาเหตุหรือไม่
 • พยายามควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่อ้วนเกินไป หรือผอมเกินไป.

หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์:

 • ลด ละ หลีกเลี่ยง หรือจำกัดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นอาจมีผลข้างเคียงกับยาที่ใช้รักษาโรคเบาหวาน รวมถึงโรคอื่น ๆ.

งดสูบบุหรี่:

 • ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรงดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด.

ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด:

 • เมื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ คุณหมอก็จำเป็นต้องใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด.

เพิ่มการรับประทานผักผลไม้:

 • บริโภคผักผลไม้ที่มีรสหวานในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อเพิ่มการรับประทานคาร์โบไฮเดรตจากผัก ธัญพืช ถั่ว ผลไม้ และนมจืดไขมันต่ำ.

ลดปริมาณข้าวหรือแป้ง:

 • ลดปริมาณข้าวแป้งในอาหารและเลือกบริโภคอาหารที่มีโปรตีนสูงและไขมันต่ำ.

เริ่มออกกำลังกาย:

 • เริ่มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างน้อย 700 แคลอรี่ต่อสัปดาห์ หรือเพิ่มกิจกรรมทางกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์.

ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด:

ควรมีน้ำหนักตัวและรอบเอวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน 6 ช้อนชาในแต่ละวัน.

โดยรวมแล้ว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ออกกำลังกาย และควบคุมน้ำหนักเป็นแนวทางสำคัญในการป้องกันโรคเบาหวาน และควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ และใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างเหมาะสม.

วีว่าเช็ค แฟด เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด พร้อมแถบวัดค่าและเข็มเจาะนิ้ว

เข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น

ALLWELL Glucosure Autocode เครื่องวัดน้ำตาล (พร้อมแผ่นตรวจ+เข็มเจาะเลือดอย่างละ 50 ชิ้น)

เข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น

Major Sport ลู่วิ่งไฟฟ้าขนาดเล็ก รุ่น CF-189 สีเทา/ดำ – เทา/ดำ

เข้าดูสินค้าและโปรโมชั่น่