Posted on Leave a comment

งานวิจัยล่าสุด ชี้ให้เห็นว่าการออกกำลังกาย 2 ประเภทมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในการลดความดันโลหิต

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีงานวิจัยชิ้นใหม่ที่บ่งชี้ว่า การออกกำลังกายแบบสควอท(Squat) และแบบแพลงค์(Plank) สามารถช่วยลดความดันโลหิตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูงได้อีกด้วย รายงานวิจัยดังกล่าวระบุว่า การออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อโดยไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น การอออกกำลังกายแบบสควอท(Squat) และการออกกำลังกายแบบแพลงค์(Plank) อาจเป็นวิธีการออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับการลดความดันโลหิตสูง ตามผลการศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ชื่อ “บริติชเจอนอล์ออฟสปอร์ตเมดิซีน” (British Journal of Sports Medicine) เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566  “โดยภาพรวมแล้ว การออกกำลังกายแบบไอโซเมตริกเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการลดความดันโลหิตสูง การค้นพบนี้ ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคำแนะนำแนวทางการออกกำลังกายใหม่สำหรับการป้องกันและการรักษาโรคความดันโลหิตสูง” ดร.เจมี โอดริสคอล ผู้ร่วมทีมวิจัยกล่าว

          แนวทางการออกกำลังกายเพื่อลดความดันโลหิตที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ เน้นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือแบบคาร์ดิโอ เช่น การวิ่ง การปั่นจักรยาน ซึ่งก็เป็นวิธีที่ได้ผล แต่อ้างอิงจากงานวิจัยเดิมที่ยังไม่รวมกับวิธีการออกกำลังกายแบบไอโซเมตริก  นักวิจัยมีความรู้สึกว่าแนวทางการออกกำลังกายเพื่อลดความดันโลหิตแบบเดิมนั้นล้าสมัยแล้วและจำเป็นต้องได้รับการทบทวนใหม่ ดังนั้น จึงได้มีการทดลองแบบสุ่มจากกลุ่มตัวอย่างควบคุมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวน 15,827 คน โดยใช้เวลาสองสัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่าการออกกำลังกายแบบไอโซเมตริก มีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อการลดความดันโลหิตซิสโตลิก และการออกกำลังกายแบบแอโรบิก มีประโยชน์สูงสุดสำหรับการลดความดันไดแอสโตลิก แต่การออกกำลังกายแบบไอโซเมตริกเกิดผลดีที่สุดสำหรับการลดความดันโลหิตโดยรวม

          โจแอนน์ วิทมอร์ พยาบาลด้านหัวใจอาวุโส แห่งมูลนิธิบลิติชฮาร์ท ระบุว่า “อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตอื่นๆ ในขณะเดียวกับการออกกำลังกายที่จะส่งผลดีต่อความดันโลหิตด้วย” เธอกล่าวเสริม “รวมถึงการรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ การรับประทานอาหารที่สมดุล การลดอาหารที่มีเกลือ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป และต้องแน่ใจว่ารับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง”
          อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อที่จะระบุอย่างชัดเจนว่าเหตุใดการออกกำลังกายแบบไอโซเมตริก จึงอาจเป็นวิธีการที่ดีมากกว่าการออกกำลังกายประเภทอื่นสำหรับการลดความดันโลหิต.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *